آداب قرآن
-------------------------------------------------------------
آداب قارى قرآن
1- با وضو و طهارت بودن: 
قارى قرآن هنگام تلاوت سزاوار است كه با وضو باشد چون هر قدر پاكى و قداست 
بيشتر باشد درک انسان از مفاهيم قرآن و محتواى آن بيشتر خواهد شد.
 
2- گفتن استعاذه:
 يعنى قبل از شروع به تلاوت قرآن بگويد: «اعوذ بالله من الشيطان الرجيم».
قرآن مى‏فرمايد: فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
هنگامى كه قرآن مى‏خوانى، از شرّ شيطان مطرود، به خدا پناه بر!
 
3- گفتن بسمله:
 قبل از شروع به قرائت قرآن «بسم الله الرحمن الرحيم» بگويد.
 
4- در آخر تلاوت قرآن «صدق الله العلي العظيم» بگويد يعنى: 
راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. 
 
5- نگاه كردن به صفحه قرآن:
 خوب است قارى قرآن حتى اگر قرآن را حفظ كرده باشد از روى قرآن تلاوت كند.
در حديثى رسول خدا (ص) مى‏فرمايد: أَفْضَلَ عِبادَةِ اُمَّتي تِلاوَةُ القُرآنِ نَظَراً.
از روخواندن قرآن برترين عبادت امت من است.
 
6-به ترتيل خواندن قرآن: 
قرآن را به ترتيل و با دقت بخواند.
قرآن مى‏فرمايد: وَ رَتّل القُرآنَ تَرْتيلاً.
و قرآن را با دقّت و تأمّل بخوان.
 
7- قرآن را با صداى نيكو خواندن: 
وقتى قرآن با صداى خوش خوانده شود در دل انسان بيم و حزن و فروتنى راه مى‏يابد.
رسول خدا (ص) مى‏فرمايد: زَيِّنوُا القُرآن بِاَصْواتِكُم.
قرآن را با آواى خود زينت دهيد.
عده‏اى در حضور امام رضا (ع) سخن از صداى خوب به ميان آوردند ا
مام فرمود: على بن حسين (ع) قرآن مى‏خواند و گاه اتفاق مى‏افتاد كه عابرى 
از زيبايى صداى او بى‏هوش مى‏شد.
 
8- با اندوه قرآن را تلاوت كند:
 خوب است قرآن را با غم و اندوه تلاوت كند چون قرآن با حزن و اندوه نازل شده.
در حديثى از امام صادق (ع) مى‏فرمايد: اِنَّ القُرآنَ نَزَلَ بِالْحُزْنِ فَأْقَرؤهُ بِالْحُزْنِ
قرآن با اندوه نازل گرديده پس آن را با صداى حزين قرائت كنيد.
 
9- در قرائت قرآن اخلاص داشته باشد.
 
10- تفكر و تدبر در آيات الهى:
 زمانى كه آيات الهى را مى‏خواند در معانى آنها تفكر و انديشه كند.
قرآن مى‏فرمايد: اَفَلا يَتَدَبَّرونَ القُرآنَ.
آيا آنها در قرآن تدبّر نمى‏كنند.
 
11- در هنگام قرائت قرآن احساس خوف و ترس و حضور قلب داشته باشد.
 
12-زمانى كه آيات آتش و عذاب را مى‏خواند توقف كند و از آتش جهنم به 
خدا پناه ببرد و زمانى كه آيات بهشت و ثواب را مى‏خواند از خداوند بهشت و
 ثواب را طلب كند.
 
13- قرآن را در جائى خلوت و فارغ از كار و با دلى آرام و با حالت خشوع تلاوت كند.
 
14-خوشبو كردن و نظافت دهان با مسواك:
 كه براى خواندن قرآن بايد دهان خوشبو و پاک باشد.
در حديثى از رسول خدا (ص) مى‏فرمايد: نظِّفُّوا طَريقَ الْقُرآنِ قيلَ يا رَسولَ اللهِ 
و ما طريقُ الْقُرآنِ قالَ افْواهَكُمْ قيلَ بِماذا قالَ بِالسِّواكِ.
راه قرآن را پاكيزه نمائيد گفتند: يا رسول الله (ص) راه قرآن چيست؟
 فرمود: دهانتان گفتند: چگونه آن را پاكيزه كنيم؟ فرمود: به وسيله مسواک زدن.
 
15-كسى كه قرآن تلاوت مى‏كند از گناه بپرهيزد.