از یک روز قبل برای این بازی لحظه شماری می کردم . با اون بازی زیبا و روان مقابل ایتالیا، می دونستم که فرانسه ، زمین بازی رو با خاطره ای تلخ  ترک میکنه . گلهای زیبا و هنرمندانه نارنجی پوشان هلند ، شب بسیار خوشی رو برامون داشت. نتیجه ای ارزشمند و به حق که نتیجه بازی هماهنگ و تفکرانه هلندیها بود. خیلی دوست دارم هلند رو یه پای فینال ببینیم . تیمی که هیچ چیزی برای قهرمان شدن کم نداره.