با سلام به همه شما دوستان عزيز:

ازاین هفته به بعد با بخشی بعنوان دانستنیهای قرآنی در خدمت شما خواهیم بود،

 

که هدف از این بخش شناخت هرچه بیشتر قرآن می باشد.

 

امید است که ما را با راهنمایی های خود محروم نسازید.اولین بخش آنرا تقدیم

 

 شما خواهیم کرد:

 

1-   تعبیر قرآن چند مرتبه در قرآن وارد شده است؟

 

70 مرتبه

 

2-   با ذکر 2 آیه نامگذاری کتاب الهی به قرآن را نشان دهید.

 

الف- ان هذالقرآن یهدی للتی هی اقوم ( بنی اسرائیل آیه 9)

 

ب- انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون (واقعه آیه 77 و 78 )

 

3-   غیر از قرآن چهار نام دیگر کتاب الهی را نام ببرید.

 

فرقان- ذکر- تنزیل- کتاب

 

4- تعبیر فرقان چند مرتبه در قرآن وارد شده است؟

 

7 مرتبه

 

4-   تعبیر کلمه کتاب چند مرتبه در قرآن آمده است؟

 

255 مرتبه

 

5-با ذکر یک آیه نامگذاری قرآن به کتاب را نشان دهید؟

 

ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین (بقره آیه 2)

 

5-   مراد از ام الکتاب چیست؟

 

از مصادیق آن آیات محکم قرآن و نیز سوره حمد می باشد.

 

6-   از فرشته وحی با چه عناوینی در قرآن یاد شده است؟

 

جبرئیل- روح القدس- روح الامین- روح – شدیدالقوی

 

7-   وحی در اصل لغت به چه معناست؟

 

هرگونه اشاره پنهانی و سریع

 

8- تقسیمات وحی از نظر دانشمندان ذکر کنید

 

وحی تکوینی – وحی تشریعی

                                                             ادامه دارد