نمیدونم تا حالا براتون پیش اومده یا نه ؟ دیدید بعضی موقع میخایم محبت ، ارادت و شکسته نفسی ! خودمون رو به یکی نشون بدیم  ولی برعکس اون پیش میاد.

دیروز این قضیه برای من پیش اومد. به یکی از وبلاگها پیامی رو فرستادم از روی محبتی که داشتم. ولی نوشته من طوری شده بود که طرف مقابل از من دلگیر شده بود. ما هم عذرخواهی کردیم و امیدوارم که ما رو بخشیده باشند.

تا رود هر نفسم بی سخن همنفسی

همچو خاری است که در دل شکند هر نفسی