نظرتون چیه در مورد عکس؟ انسان برای اینکه کیفیت کارش خوب از آب در بیاد ، باید خودشو  به زحمت بیندازد. این آقا را ببینید که برای عکس انداختن چکار میکنه. برای نون درآوردن باید زحمت کشید. سختی به خرج داد و بعد نتیجه کار خودمون رو که ببینیم لذتی داره که نگو!