کرم زاده ، پاراالمپیک

شب عید غدیر سال ٨۵  - قهرمان در میان بچه های مسجد

شب عید غدیر سال ٨۵ هنگام اهداء یادبود به قهرمان - مسجد خودمان

امسال هم قهرمان پرافتخار شهرمون جهت شرکت در مسابقات پاراالمپیک ، راهی پکن شد. عکسهای بالا مربوط به جشن عید غدیر در سال ٨۵ می باشد که مهمانان ویژه ما آقای کرم زاده و اعضای شورای شهر بوشهر بودن. از همینجا برای قهرمان عزیزمان آرزوی موفقیت داریم و امید اینکه امسال نیز شاهد افتخارآفرینی این عزیز باشیم. در همون شب هم ما مجری بودیم و یه سوتی دادیم. اعلام کردم که دعوت می کنیم از قهرمان جهان و دنیا!!!