ساقیا بیار باده

که ماه رمضان

رفت.

فرا رسیدن عید سعید فطر ، روز بازگشت انسانهای

رمضانی به  شکفتن ، خلاقیت و سرشت الهی ،

روز پرواز انسان با دو بال تزکیه و تعلیم از فرش

 به عرش الهی را به شما بازدید کننده گرامی و همه

 وبلاگنویسان عزیز تبریک عرض می نمایم.