حضرت عیسی

تولد حضرت عیسی (ع) و روز خانواده رو به شما دوستان صمیمانه تبریک عرض می کنم.

این تک بیتی ها هم تقدیم به شما ( نمیدونم شاعر کی بوده) : 

زندگی آب روان است روان می گذرد
هرچه تقدیر من و توست  همان می گذرد
 
***************
گرچه گلچین نگذارد که گلی باز شود
تو بخوان، مرغ چمن، بلکه دلی باز شود