این هم پیام یکی از دوستان به مناسبت دهه اول محرم و مراسم زیارت عاشورایی که هر شب برگزار می کردیم :

برداشت از این پیام با شما. پیام این دوست عزیز رو بدون هیچگونه دخل و تصرفی گذاشتم اینجا. 

ابوالفضلی ها سلام
خلاصه توی محرمی بار و بنه رو بستید دیگه ، نه اینجور نیست؟
یه سوأل دارم ، معنویات عاشورا رو توی چه ظرفی به مردم دادین؟
ساقی تون شراب طهورتون رو با چه ساغری سرو کرد؟
می زده  شدید؟
بد مستی هم کردین؟
ساغر تون شفاف بلوری بود؟
از اون جنسی بود که "شهید مطهری" میگه؟
شراب تون چی؟
زهرماری هم با هاش قاطی بود؟
بینی و بین الله اگه زهر ماری توش بوده بیام توی رینگ تا با هم دویل کنیم.
*هر چی سرکشیدین نوش جون تون.
ولی بمن راستش و بگین .

؟