به مناسبت بارش رحمت الهی در شهر خورموج (از شهرستانهای استان بوشهر)