دست دادن

چه خوب بود مردم وقتی به هم میرسیدن ، یا تلفنی دارن با هم صحبت میکنن ، بعد از سلام و علیک خودشون رو هم معرفی میکردن تا راحت تر با هم ارتباط برقرار کنند.( البته در مواقع خاص).

بارها برام اتفاق افتاده که بنده خدا یک ساعت کنار من نشسته و خودم هم منتظرش هستم ولی بعد از مدتی خودش رو معرفی میکنه که من فلانی هستم از فلان جا.

یا داریم تلفنی صحبت میکنیم چند دقیقه ای هم گپ میزنیم بعد میگیم که شما ؟

ولی اگه از اول خودمون رو معرفی میکردیم هم ارتباط بهتری برقرار میشد و هم کارمون سریع تر انجام میشد و هم این خودش یه نوع از آداب اجتماعیه. مثلا من:سید عباس هاشمی از بوشهر.