به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم، ماه عزاداری سرور و سالار شهیدان، مراسم زیارت عاشورا هر شب راس ساعت ۲۰:۳۰ در منزل یکی از دوستان برگزار می گردد:

۱۹/۱۰/۸۶                منزل سید عباس هاشمی

۲۰/۱۰/                   منزل رضا صابردشتی

۲۱/۱۰/                  منزل فرهاد خلیلی

۲۲/۱۰/                 منزل علی سلیمی

۲۳/۱۰/                 منزل محمد علی پورمحمد

۲۴/۱۰/                منزل افشین انصاری

۲۵/۱۰/                منزل دانیال باشیوش

۲۶/۱۰/               منزل سعید خوردبین

۲۷/۱۰               منزل حاج سردار تارات

۲۸/۱۰              منزل محمد شمسی

۲۹/۱۰             منزل ایمان زنده بودی 

کانون قرآن مسجد ابوالفضل(ع) کوی شهد مدرس