دیروز در مسیری که داشتم بطرف منزل میرفتم ، موتورسواری به همراه همسر و فرزندشون هم چند متری جلوتر از من در حال حرکت بودن. پسر کوچک خانواده داشت پفک میخورد. دیدم بعد از نوش جان کردن ، پلاستیک پفک رو پرت کرد تو خیابون. اینو میخام بگم که صحنه قشنگی نبود. یه پلاستیک زباله توی هوا این ور و اون ور میرفت تا ببینیم کجا میفته و زحمتی برای کدوم یک از ماموران زحمتکش شهرداری بشه.

یه چند سالیه که کمتر این موارد رو میبینیم. مردم شکر خدا رعایت میکنن. ولی هنوز هم کمه. باید به فرزندانمون  هم یاد بدیم. آموزش عملی نشون بدیم تا از همین بچگی احترام به جامعه رو یاد بگیرن. زیبایی و زشتی رو بهشون نشون بدیم تا بافرهنگ بار بیان.

بازی ایران و کره در ورزشگاه آزادی رو فراموش نخواهم کرد. بعد از بازی تماشاگران کره ای اعم از زن و مرد مشغول نظافت محیطی که خودشون نشسته بودن میشن و تماشاگران ما هم صندلی ها رو دست چین میکنن!!!!!!!