دوستان عزیزمان آقایان جواد و قاسم پیکر

آقای امیر هوشنگ زنگویی

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم.

شریک غم شما

کانون قرآن مسجد ابوالفضل(ع)