السلام علیک یا ابا عبدا...

  1. مراسم ساعت ۲۱ با نیم ساعت تاخیر آغاز گردید.
  2. آقای قدوسی به مدت ۱۰ دقیقه به سخنرانی و روضه خوانی پرداختند.
  3. آقای یوسفی با صدای گرمش زیارت عاشورا را آغاز کرد.
  4. بعد از خواندن زیارت عاشورا، آقای یاری مداح اهل بیت عصمت و طهارت،نوحه خوانی کردند.
  5. سپس صرف پذیرایی و شام بود که جا دارد از این خانواده محترم کمال تشکر و قدردانی بعمل آوریم.
---------------------------------------------------------------
و این هم گلچینی از تصاویر برنامه ها
--------------------------------------------------------------

-------------------------------------
'گزارش تصویری 1
-------------------------------------
گزارش تصویری 2
-------------------------------------
گزارش تصویری 3
-------------------------------------
گزارش تصویری 4
-------------------------------------
گزارش تصویری 5
-------------------------------------
گزارش تصویری 6
-------------------------------------
گزارش تصویری 7
-------------------------------------
گزارش تصویری  8
-------------------------------------
گزارش تصویری 9
-------------------------------------
گزارش تصویری10
-------------------------------------
گزارش تصویری11
-------------------------------------
گزارش تصویری12
-------------------------------------
گزارش تصویری13
-------------------------------------