صبح زیبای شما بخیر.

روسیه اعلام کرده که نیروگاه بوشهر هنوز هم راه نخواهد افتاد.

صبح داشتم رادیو جوان رو گوش میدادم. موضوع برنامه هم در مورد نیروگاه بوشهر بود. بطور خلاصه هم اطلاعاتی در مورد کشور روسیه داد.

اصل کلام رادیو این بود که به یک نفر مگه چند بار میشه اعتماد کرد؟

آرزومای ما اینه که هر روز شاهد پیشرفت کشورمون در همه زمینه ها باشیم. و به دست توانمند ایرانیهای پرتلاش.

مطلب رو خیلی خلاصه نوشتم. بقیه اش با شما.