مسابقه

سئوال: حضرت امام حسین(ع) چند فرزند دختر و پسر داشتند؟

پاسخ ها را فقط تا ساعت 20 شنبه 29 آذر ماه در قسمت نظرات وبلاگ درج نمایید.