آخرین مراسم زیارت عاشورای ما هم در دهه اول محرم برگزار شد. شبهایی بسیار باصفا و پربرکت که همیشه به یاد خواهیم داشت.

حضور نوجوانان و مو سفیدان در مجلس ما را به برنامه های بعدی بسیار امیدوار نمود.

این عشق به اهل بیت که چه ها نمی کند.

در پایان مراسم ( شب شام غریبان) هدایایی به آقایان صابر زنده بودی و علی طوافی آزاد بخاطر شرکت در مسابقه ( از طرف کانون قرآن و آقای تارات ) تقدیم ایشان گردید.

---------------------------------------------------------------

به امید خدا، غربت فراق یاران

با نصرت امیدواران

به حلاوت می آمیزد.