برای دیدن عکسها روی آنها کلیک کنید

( جشن غدیر  ۱۳۸۶)

 

عکس ۱             عکس ۲          عکس ۳             عکس ۴               عکس ۵

 عکس ۶                     عکس ۷