دیشب ۳۰/۱۱/۸۶ مطلع شدیم که نوجوان عزیز و خادم مسجدمان٬ آقای باقر جمالی به علت بیماری٬ در بیمارستان بستری می باشند. از خدای بزرگ شفای عاجل آن عزیز را خواستاریم.