خانواده محترم بیخوف


یکمین سالگرد درگذشت پدر و عموی گرامیتان را به شما و خانواده

محترم تسلیت عرض می نماییم.