قال رسول الله (ص)

ألا و إن الحسین باب من ابواب الجنه

        آگاه باشید همانا حسین علیه السلام دری از درهای بهشت است.