دیشب  ۲۰/۱۲/۸۶  مسابقه فوتبال بین تیم ۲ مسجد و پایگاه روح ا... برگزار شد. در این مسابقه حساس که در زیر نور برگزار شد٬ تیم ما موفق شد ۸-۳ حریف راشکست دهد.