دوست عزیزمان پورحمزه به زادگاه خویش بازگشت. علی آقا جهت گذراندن تعطیلات عید سعید نوروز به وطن خویش!! مراجعت نمود. ایشان که جهت گذراندن دوره کاپتانی خود در یکی از شهرهای کشور عزیزمان مشغول تحصیل می باشند٬ بعد از سالها!! دوری٬ بالاخره چشممان به جمالشان روشن شد. برای این دوست عزیز آرزوی موفقیت داریم و به امید روزی که ایشان را بر روی اقیانوسها و اطلسها ببینیم.