روز جمعه ۲۵ اسفند ۸۶  ٬  کانون قرآن ٬ اردوی یکروزه ای به چاهکوتاه  برگزار نمود. این اردو که مختص نوجوانان مسجد بود٬ با همکاری آقایان: ناظری - صابردشتی - انصاری و  سعدونی انجام گرفت. اردویی شیرین و پرطراوت که حاشیه های جالبی نیز داشت. در ضمن از تمامی نوجوانان عزیز که با رفتار خوب خود٬ باعث شدند که محیطی صمیمی بین آنها به وجود آید ٬ تشکر می نماییم.

=======================================

( تعدادی از عکسهای اردو را با هم ببینیم )

عکس ۱       عکس ۲         عکس ۳         عکس ۴          عکس ۵   

 عکس ۶                عکس ۷               عکس ۸

عکس ۹              عکس ۱۰             عکس ۱۱           عکس ۱۲        عکس ۱۳ 

  عکس ۱۴            عکس ۱۵           عکس ۱۶

عکس ۱۷            عکس ۱۸          عکس ۱۹           عکس ۲۰ 

   عکس ۲۱  

  عکس ۲۲          عکس ۲۳       عکس ۲۴       عکس ۲۵          عکس ۲۶  

 عکس ۲۷         عکس ۲۸       عکس ۲۹         عکس ۳۰ 

عکس ۳۱        عکس ۳۲