عکسهایی از دوستان

مگه میشه فراموش کرد؟ مگه میشه دوران خوب جوانی و نوجوانی رو فراموش کرد؟

عکسهایی که مشاهده می فرمایید هر کدام برای خود ِ خاطره ای را زنده می کنند.

امیدوارم که لذت ببرید.

 

 عکس ۱

عکس ۲   عکس ۳

عکس ۴    عکس ۵    عکس ۶

عکس ۷     عکس ۸     عکس ۹    عکس ۱۰     

 عکس ۱۱      عکس ۱۲     عکس ۱۳     عکس ۱۴     عکس ۱۵

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید