دعا

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

زبان و دل موافق ساز هنگام دعا کردن

 

به یک انگشت نتوان عقده ای از رشته وا کردن

 

شکستن همنشین هر که شد حاجت روا گردد

 

که گردد سجده گاه خلق نی چون بوریا گردد

 

/ 0 نظر / 6 بازدید