برد در ضربات پنالتی

تیم فوتبال مسجد در بازی یکشنبه ۱۸/۱/۸۷ در ضربات پنالتی بردی شیرین را نصیب خود کرد.

بنا به گفته تماشاچیان، در این بازی حساس و زیبا، (که البته نبود علی سلیمی که برای حضور در کلاسهای درس به انزلی سفر کرده بود احساس می شد،) بچه ها با یک بازی حساب شده در ضربات پنالتی به پیروزی رسیدند. در حین بازی نیز، اسماعیل انصاری یک پنالتی را به هدر داده بود.

به امید قهرمانی

عکسهای فوتبالی سال ۸۵ رو ببینیم.

   عکس ۱  

    عکس ۲                       عکس ۳  

                           عکس ۴                   عکس ۵                   عکس ۶   

                  عکس ۷                عکس ۸               عکس ۹                عکس۱۰

   

/ 0 نظر / 3 بازدید