ويژگيهای يک دوست خوب

 

یک دوست خوب کسی است که ......<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

1-      حرفهاییکه به صورت محرمانه به وی زده می شود، نزد خود نگه داشته و رازدار شما می باشد.

2-      وقت شناسبوده و در قرار ملاقات به موقع حاضر می شود.

3-      بهموفقیت شما و دوستانتان حسادت نمی کند.

4-      هنگامی که دچار بیماری می شوید با شما تماس گرفته یا به عیادت شما می آید.

5-      همهچیزهای بدتان را تحمل می کند.

6-      او با شما میخندد و گریه می کند.

7-      اجازه نمی دهد کسیپشت سر شما غیبت کند و بدتان را بگوید و به دفاع از شما خواهند پرداخت.

8-      هیچ گاه شما را نزد دیگران تحقیر نمیکند و همواره به شما احترام می گذارد. 

 

در نهایت:اگر دوستی را سراغ ندارید که با شما اینگونه رفتار کند شاید یک دلیل آن این باشد که شما نیز با آنان چنین رفتاری تابحال نداشته اید.

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
کاوشگر نور

سلام راستی خدای تو زنده است یا مرده بیا ارتباط زنده داشتن با خدا رو تعریف کن منتظرم سر بزن