عیادت از بیمار

یا ما اسمه دواء   و ذکره شفاء

دیشب مطلع شدیم که دوست عزیزمان محمد خلیلی، بدن خود را به تیغ جراحی سپرده . لذا با عده ای از دوستان به ملاقات ایشان رفتیم که شکر خدا رو به بهبود بودند.

از خداوند منان برای این دوست عزیز شفای عاجل خواستاریم.

/ 2 نظر / 4 بازدید

عوام فریبی[شیطان][عصبانی] شیطان چه وقت دست از سر بچه دها بر میداری

فرهاد خلیلی

از تمامی دوستانی که با ما ابراز همدردی کردند کمال تشکر و سپسگذاری دارم.