الفبای خوشبختی

<<   بخش اول  >>

 

اميدوارم که بهره لازم را ببريد. در ضمن برای ياد گرفتن زبان انگليسی هم بد نيست.

 

 A– Accept:  پذیرا باشید:

  دیگران را همانگونه که هستند بپذیرید ، حتی اگر برایتان مشکل باشد که عقاید ، رفتارها و نظرات  آنها را درک کنید.

 

B- Break away : خودتان را جدا سازید:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 خود را از تمام چیزهایی که مانع رسیدن شما به اهدافتان می شود جدا سازید.

 

C-  Creat : خلق کنید :

  خانواده ای از دوستان و آشنایانتان  تشکیل دهید و با آنها امیدها ، آرزوها ،  ناراحتی ها و شادی هایتان را شریک شوید.

 

D– Decide   : تصمیم بگیرید:

 تصمیم بگیرید که در زندگی موفق باشید . در آن صورت شادی راهش را به طرف شما پیدا می کند و اتفاقات خوشایند و دلپذیری برای شما رخ خواهد داد.

 

E- Explore : کاوشگر باشید :

 جستجو و آزمایش کنید . دنیا چیزهای زیادی برای ارائه کردن دارد وشماهم  قادرید چیزهای زیادی را ارائه دهید.هر زمان که کار جدیدی را آزمایش می کنیدخودتان را بیشترمیشناسید.

 

F- Forgive : ببخشید :

 ببخشید و فراموش کنید . کینه فقط بارتان را سنگین تر می کند والهام بخش ناخوشایندی است. از بالا به موضوع نگاه کنید و به خاطر داشته باشید که هر کسی امکان دارد اشتباه کند.

 

G- Grow : رشد کنید:

عادات و احساسات نادرست خود را ترک کنید تا نتوانند مانع و سد راه شما برای رسیدن به اهدافتان شوند.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید