سوره ناس

مکی  .   ناس [مردم] در این سوره ، خداوند به پیامبر فرمان داده که به پروردگار مردم، فرمانروای مردم و معبود مردم، از شر وسوسه گران از جن و انس پناه ببرد. این سوره و سوره فلق را، «معوذتین‏» هم گفته‏اند. زیرا که در آغاز هر دو، مسئله تعویذ و پناه بردن به خدا از شرور حسودان و افسونگران و جادوگران مطرح شده که دشمنان از طریق جادو و افسون قصد صدمه رساندن به پیامبر را داشتند. بعضی هم این دو سوره را از سوره‏های مدنی دانسته‏اند که با هم نازل گشته‏اند. سوره «ناس‏» بعد از سوره «فلق‏» و قبل از «قل هو اللّه‏» نازل شده و 6 آیه دارد. با آرزو و امید اینکه با شناخت بهتر و بیشتر قرآن و عمل کردن به این کتاب آسمانی سعادت و فلاح را بدست آوریم، با نقل چند بیت از اشعار «اقبال لاهوری‏»این نوشته را به پایان می‏بریم:

نقش قرآن چون که بر عالم نشست

نقشهای پاپ و کاهن را شکست

 فاش گویم آنچه در دل مضمر است

این کتابی نیست، چیزی دیگر است

 چون که در جان رفت جان دیگر شود

 جان چو دیگر شد، جهان دیگر شود.

/ 0 نظر / 4 بازدید