به آنچه خریده ام

به آنچه خریده ام

 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

دزدی جا مه ای سرقت کرده و به بازا برد تابفروشد. دزد دیگری از او زد و برد و آن

 

 بیچاره دست خالی بازگشت.

 

 گفتندش به چند فروختی؟

 

 گفت به آنچه که خریده بودم.

 

/ 1 نظر / 6 بازدید

عبدالرضا تارات ديگر در برمان نيست به راستی که فراغش صبر ازديدگانمان ربوده وطاقت اين دل شکستگان را بريده نمی دانم اين چه بليه ی عظيمی ایست که ما را نسيب بود خداوندا تنها ياد توست که اين دلهای سوخته امان را التيام ميبخشد دردمان را چاره ای ساز چهل روز است که ما را به دست فراموشی داده اخر اين چه رسمی است جای جای اين مسجد هنوز حظورش راشهادت مي دهد