عکسهای زیارت عاشورا سری 2

 دهه اول محرم ۸۶ هر شب در منزل بچه های مسجد مراسم زیارت عاشورا برقرار بود. حال با پایان یافتن ماه محرم و صفر٬ دیدن عکسهایی از این مراسم ها خالی از لطف نیست.

                                                   عکس ۱   

                    عکس ۲                      عکس ۳                     عکس ۴    

            عکس  ۵                           عکس ۶                           عکس ۷ 

           عکس  ۸                           عکس  ۹                            عکس ۱۰         

               عکس ۱ ۱                     عکس ۱۲                      عکس۱۳   

                                                عکس ۱۴ 

  

/ 0 نظر / 6 بازدید