راز و نياز با خدا

 

زنی حدوداً نود ساله را می شناختم که هرگز از هيچ چيز ناراحت نمی شد او هيچگاه عصبی نبود ، پيوسته آرام و پرنشاط ، هميشه در آرامشی خدایی بوده با همه کس و همه چيز و حتی خودش در آرامش بود .<?XML:NAMESPACE PREFIX = O />

 

از او پرسيدند چگونه می تواند تحت همه شرايط آسوده خاطر باشد ؟

 

زن پاسخ داد : " من هر شب کودکی می شوم و قبل از خواب به گوشه ای ساکت و خاموش می روم . در سکوت به خدا فکر می کنم ، همه نگرانی ها ، تشويشها و مسائل روز را يک يک بر دامان خدا می گذارم اگر از کاری که کرده ام يا حرفی که زده ام احساس گناه کنم ، اگر کسی را رنجانده باشم ، اين ها را در سکوت به خدا می گويم و از " او " طلب بخشايش می کنم و بخشايش او را می پذيرم .

 

اگر نگران چيزي باشم آن را به خدا می سپارم و رهايٍش می کنم . اگر احساس تنهايٍی کنم يا تصور کنم که کسی مرا دوست ندارد ، همه را به خدا می گويم و آنگاه خدا مرا در آغوش پر مهرش می گيرد .

 

هميشه وقتی که به اين ترتيب همه چيز را رها می کنم و به خدا می سپارم ، آرامش عظيمي می يابم و همه فشارها ، تشويش ها و عصبيت ها ناپديد می شوند . " … بسياري از ما می کوشيم که بار مشكلاتمان را به تنهايی تحمل کنيم و يا چاره ای برای آنها بيابيم .


همين امروز اين بارها را فرو افکنيد ، آنها را به خدا بسپاريد در سکوت مشکلات خود را يک يک به خدا بگوييد، دعا کنيد تا چاره ای پيدا کنيد ، صميمانه دعا کنيد و ايمان داشته باشيد که خداوند شما را تنها نمی گذارد ...

 هر روز که از خواب بيدار می شويد دعا کنيد " خدايا ! ای پناه بی پناهان، ای خدای بی کسان ! سکّان زندگی خود را به دست های ايمن " تو " می سپارم ... بدين ترتيب خواهيد ديد که مشکلات نمی توانند بر شما غلبه کنند ... هرگاه احساس می کنيد تشويش در وجودتان افزايش می يابد ، فقط لبخند بزنيد بدين ترتيب تشويش را در هم می شکنيد و آرامش می يابيد.

 

کسی پرسيد بهترين زمان برای دعا چه موقع و بهترين مکان کجاست ؟ بهترين زمان ، اکنون و بهترين مکان همين جاست . بايد شروع کرد در دعا پيشنهادات زير نيز مؤثر است :


1- هر روز مدتی را به سکوت بگذرانید جسمتان را آسوده و افکار را بر گيريد و فقط بخدا فکر کنند وقتی ذهنتان را بر خدا متمرکز می کنید راه حل مشکلات به طور خودکار به سراغتان می آيد .


2- با خدا صحبت کنيد درست همانطور که با دوستی صميمی حرف  می زنيد نگوييد خدا که همه چيز را می داند پس چرا تکرار کنم ! وقتی هر چه را که در دل داريد به او بگوييد آماده دريافت پيام خدا خواهيد شد .


3- خدا شما را با همه گناهان می پذيرد به او نزديك شويد و از آن گناهان حرف بزنيد او می بخشد .


4- دوباره و دوباره در هر جا هستيد با او حرف بزنيد يک دقيقه حتی در اتوبوس چشم را ببنديد تا دنيا از نظرتان دور شود آنگاه کلامی به او بگوييد ... احساس می کنيد او نزديكست .


5- از خدا در هنگام دعا بخواهيداگر خير شماست آنرا اجابت کند .
خدا چهار پاسخ برای دعاهايمان دارد :

 اول : پاسخ مثبت يعنی اجابت می کند .

دوم : گاهی نه می گويد .

 سوم مي گويد : منتظر باش.

چهارم مي گويد : " اما چيز بهتری برايت هست "  .

وقتی خدا به دعاهايمان پاسخ مثبت می دهد خوشحال و شاکريم اما درک و پذيرش سه پاسخ ديگر دشوار است و بی ترديد ما را به آزمون می کشد . وقتی پاسخ خدا از دعا منفی است حتماً رحمتی در آن نهفته است .


6- اگر از عزيزانتان دوريد او را به خدا بسپاريد تا کنار آنها باشد .


7- هر روزه برای کسانی که با شما بدرفتاری می کنند دعا کنيد نفرت و بد خواهی و خشم موانع بزرگ دعا هستند .


به خدا دعا کنيد تا از شما برای اجابت دعاهای ديگران استفاده کند. ( بيائيد بی وقفه دعا کنيم )

 

/ 0 نظر / 5 بازدید