سوال

مسابقه

سئوال: حضرت امام حسین(ع) چند فرزند دختر و پسر داشتند؟

پاسخ ها را فقط تا ساعت 20 شنبه 29 آذر ماه در قسمت نظرات وبلاگ درج نمایید.

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
صابر زنده بودی

۳ پسر ۲ دختر

ناظری

از تمام بچه هایی که این ده شب دعای پر فیض زیارت عاشورا را بر پا کردند تشکر و قدر دانی می کنم عجب بخور بخوری بود